Izlaist pieejamie kursi

Pieejamie kursi

Консультации психолога.

Mērķis ir veicināt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā un nodrošināt viņiem sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

Необходимая информация о законах, регулирующих негосударственный сектор в Латвии.

„Sociālo pedagogu un klases audzinātāju profesionālo kompetenču paaugstināšana darbam ar IT”

Konsultācija latviešu valodā.

Kursa dalībnieku informācija valsts valodas prasmes pārbaudei A un B līmenim.

Materiāli zināšanu papildināšanai.